Menu
Din kurv

Topcoat NO WIPE

Topcoat NO WIPE
Topcoat NO WIPE
Hot
Topcoat NO WIPE
Topcoat NO WIPE
Topcoat NO WIPE
kr.45,00
Ekskl. moms: kr.36,00
  • Stock: På lager
  • Model: Topcoat NO WIPE
  • Weight: 60.00g

Topcoat NO WIPE 7,3ml.

Kan anvendes med alle systemer. Hærder både med almindelig Uv og LED.

Hærdetiden med almindelig cfl 36w UV: 2 min

Hærdetiden med LED UV: 30 sekunder

Affedtes efter hærdning med Isopropylalkohol / Cleanser

Undgå hudkontakt. 


Produktets funktion: Fungerer som en afsluttende klar lak på den farvede lak. Den klare lak har højere styrke og giver et glansfuldt og meget holdbart slutresultat.


ADVARSEL

Gellak er et produkt som indeholder akrylater og bør derfor anvendes med forsigtighed og på korrekt vis.

Gellak og lignende produkter indeholder Akrylater, der, i flydende form, ifølge Sundhedsstyrelsen, hos nogle kan forårsage en allergisk reaktion ved kontakt med huden. I hærdet form udgør akrylater ikke en risiko. Hudkontakt skal derfor undgås. Gellak bør derfor kun anvendes af uddannede personer med erfaring. Det er tilrådigt at Gellak hærdes hurtigst muligt efter påførsel, for at minimere tiden for en evt. hudkontakt. Påfør hellere tyndt lag end for tykt. Ved for tykke lag, kan det være svært at opnå en gennemhærdning. For at opnå en ordentlig og sikker hærdning, er det vigtigt at UV-lampen, der anvendes, afgiver nok effekt og at hærdningen får den fornødne tid. UV-rør mister ved brug deres effekt (kendes fra solarier). Dette kan ikke ses, og man må derfor vurdere lysets effekt på antallet af timer rørene har fungeret.CLP-mærkning:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

P102 Opbevares utilgængeligt for børn

P202 Anvend ikke produktet før alle advarsler og brugsvejledning er læst og forstået

P301+310 I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til Giftinformation/Giftlinjen eller en læge

P501 Indholdet og beholder bortskaffes via Kommunekemi / genbrugsplads med kemikalie modtagelse


Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.