Menu
Din kurv

Akryl væske monomer

Akryl væske monomer
Ny Ikke på lager
Akryl væske monomer
kr.59,00
Ekskl. moms: kr.47,20
  • Stock: Ikke på lager
  • Model: Akryl væske mellem hærdetid
  • Weight: 110.00g

Akryl væske / monomer

Til professionel brug.

100ml. klar med UV blokker.

Hærdetiden er mellem til hurtig.

Indholdsstoffer: Ethyl meth acrylate(EMA), Triethyleneglycol dimetacrylate. Dimethyltolylamine, p-hydroxyanisole, Hydroquinone. 

Læs etiketten før brug (P103). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Meget brandfarlig væske og damp (H225). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Farlig ved indtagelse (H302). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). VED KONTAKT MED HUDEN: skyl med rigeligt vand i 15 min. Vask med vand og sæbe. Ved rødme, hud irritation eller allergisk reaktion: stop med at bruge produktet. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403+P235). Bortskaffelse: Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 
Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.