Menu
Din kurv

akrylgele

Akryl Gele eller Polygel er et produkt, der kombinerer det bedste fra akrylnegle og gelenegle. 

Fordelene ved Akryl Gele er især at:
 • Akryl Gele hærder først når det kommer i UV neglelampen. Det betyder, at du har masser af tid, til at forme produktet til flotte negleforlængelser.
 • Akryl Gele er stærk og alligevel nemt at slibe.
 • Akryl Gele kan lægges og hærdes i et lag - på én gang.
 • Akryl Gele er gennemfarvet og dine negle er færdig når de har fået TopCoat
 • Akryl Gele er tykt og derfor kan du forlænge ex. nedbidte negle uden skabelon, hvis de kun skal forlænges lidt.
Ulemperne er at:
 • Akryl Gele fås ikke i alle de farver, som du kender fra Gellak neglelakkker.
 • Akryl Gele er ikke så let at opløse med acetone som ex. gellak og buildergel. Det skal derfor slibes af ligesom akryl.

Du kan opbygge med en hvid eller klar Akryl Gele og bagefter lægge Gellak eller Shellac neglelak oven. Eller du kan vælge kun at polere akrylgele op og afslutte med Topcoat.


Det er nemt at arbejde med Akryl Gele


Akryl Gele hærdes først i UV neglelampen. Så du har masser af tid, til at forme og glatte produktet ud. For at undgå at Akryl gele klister fast til penslen, bruger man Cleaner eller  Isopropylalkohol som slipmiddel.

Du  kan fugte din pensel i alkohol ligeså snart, du synes det begynder at klister. Jo mere alkohol du bruger, jo mere blød bliver Akryl gele. Har du fået for meget alkohol på, venter du bare lidt. Alkohol fordamper jo rimeligt hurtigt. Har du fået for meget Akryl Gele på neglen, kan du bare fjerne lidt med spartlen. På samme måde kan du selvfølgelig putte mere på, hvis du har fået for lidt på neglen.


Der er flere metoder til at lave Akryl Gele negle. Her er nogle:

 1. Du kan opbygge på negleskabeloner / negleforme.
 2. Du kan opbygge med DualForme
 3. Du kan lime tipper på og fylde op med Akryl Gele
Klargøring til AkrylGele:
 1. Forbered neglene som du plejer: Fjerne dødt hud ved neglebånd/skub neglebånd op. Slib evt. neglen med en korn 240 eller en hvid slibeblok.
 2. Afrens grundigt med Cleaner / Isopropylalkohol.
 3. Påfør Primer (lufttørres).
 4. Påfør Basecoat og hærd (40W. 60s.)
Påfør AkrylGele:
 1. Læg AkrylGele på neglen.
 2. Fugt penslen efter behov med Cleaner / Isopropylalkohol og fordel AkrylGele ved Pres/træk/skub/pensling.
 3. Fugt løbende penslen efter behov.
 4. Påfør eller fjern Akrylgele efter behov.
 5. Hærd i UV lampe (40W. 100s.)
 6. Gentag og læg mere AkrylGele på, hvis nødvendigt.
 7. Affedt med Cleaner / Isopropylalkohol efter sidste hærdning.
Afslutning:
 1. Fil og formgiv.
 2. Slib plant og glat med korn 180 eller 240.
 3. Afslut evt. slibning med polérblok. (især vigtigt hvis der ikke skal lægges Gellak oven på)
Hvis du vil lægge en Shellac eller Gellakfarve på:
 1. Påfør Basecoat og hærd (40W. 30 sek.
 2. Påfør Gellak/Shellac og hærd efter hvert lag. (40W. 60s.)
 3. Afslut med Topcoat og hærd. (40W. 60 s.)
 4. Affedt til slut med Cleaner/Isopropylalkohol.
Hvis du ikke vil lægge en Shellac eller Gellakfarve på:
 1. Påfør Basecoat og hærd (40W. 30 sek.
 2. Påfør Topcoat og hærd. (40W. 60 s.)
 3. Affedt til slut med Cleaner/Isopropylalkohol.


Sådan fjernes AkrylGele

Produktet opløses kun svagt i acetone. Det skal derfor slibes væk. Slib først hvor produktet er tykkest. Brug en grov kornstørrelse i starten og afslut med en finere, når du kommer ned til neglepladen. Undgå/pas på med at slibe ned i selve neglepladen.

Hvis du alligevel ikke skal have negle uden neglelak, så overvej at lade det sidste fine tynde lag gele sidde. Det vil skåne neglen og samtidig give den mere styrke.


NB:

Negle er meget forskellige. Nogle vil opleve at produktet kan holde fint uden matslibning og med kun Primer, mens andre vil opleve, at ovenstående fremgangsmåde skal følges grundigt. Hvis dine egne negle er tynde og/eller tørre/sprøde, vil det være en fordel at anvende Basecoat Rubber.

 • UV neglelampe
 • AkrylGele
 • Primer, Basecoat og Topcoat
 • Pensel med spartel
 • Cleaner/Isopropylalkohol og Nailwipes
 • Neglefil korn 100/180 (evt. korn 240 til finslibning.
 • Firsidet polérblok (anbefales hvis du ikke vil lægge gellak neglelak på AkrylGele)

Opbygning/forlængelse:

Du kan forlænge og opbygge dine AkrylGele negle flere måder:

 • Negleskabeloner
 • Dualforme
 • Negletipper der limes på.


Andre "nice-to-have" ting:

 • Neglebåndsskubber / rosenpinde
 • Neglebåndskniv / neglebåndssaks.
 • Lille glas til Cleaner/Isopropylalkohol.
 • Pumpeflaske til Cleaner/Isopropylalkohol.


Alle produkter der indeholder kemi skal anvendes med den rette forsigtighed og omhyggelighed. Vi anbefaler, at man har et kursus i anvendelse af gele, akryl eller på anden måde har den nødvendige kendskab eller erfaring.

For AkrylGele er der følgende fare og sikkerhedssætninger:


Håndtering/brug:
 • Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
 • Læs etiketten før brug. (P103)
 • Holdes væk fra varme, åben ild og andre antændelseskilder. (P210)
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.. (P271)


Opbevaring:
 • Opbevares køligt. (P235)
 • Hold beholderen tæt lukket. (P233)


Bortskaffelse:
 • Indholdet/beholderen bortskaffes  i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)


Personlig beskyttelse:
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)


Ved uheld (førstehjælp)


Ved kontakt med huden: 
 • Vask med rigeligt vand (brug sæbe hvis muligt) (P302+P352)
 • Alt tilsmudset tøj tages af. (P362)
 • Ved hudirritation: Søg lægehjælp. (P332+P313)


Ved indånding:
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340)
 • Søg lægehjælp ved ubehag. (P314)


Ved kontakt med øjnene:
 • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)


Når du arbejder med AkrylGele anvender du samtidig Cleaner (Isopropylalkohol / Isopropan)

For Cleaner / Isopropylalkohol er der følgende fare og sikkerhedssætninger:

 • Læs etiketten før brug (P103).
 • Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
 • Meget brandfarlig væske og damp (H225).
 • Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336).
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
 • Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403+P235).
 • Bortskaffelse: Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 


Hvis uheldet er ude og du er i tvivl, så kontakt altid læge, skadestue eller Giftlinjen.


Videolinks og billederAkrylgele Farver

Akryl Gele - Hybrid geléFarve #031Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #032Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #033Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #034Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #035Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #036Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #037Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #038Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #039Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #040Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #041Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #042Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #043Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #044Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #045Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #046Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #047Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #048Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #049Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele - Hybrid geléFarve #050Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteAkryl gele er ligeso..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20

Akryl gele nude

Akryl Gele Farve #001 KLARTube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteLav selv akryl gele negleMed..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #002 HVIDTube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og ..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #003Tube: 30gFarven er "råhvid". Svarer til gellak 026, der er knap så hvid som gellak 001.NB: Farven vises ikke korrekt - på klar ti..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #006Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip, vil nogle af farverne fremstå transparenteBEMÆRK: farven er lysere end illu..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #008Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #010Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #011Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #013Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #014Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #016Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #017Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #018Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #019Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #020Tube: 30gMed AkrylGele kan du let og hurtigt opbygge lange flotte kunstige negle med Dual negleforme / skabeloner. Du kan sammenl..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #021Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #022Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #023Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #024Tube: 30gMed AkrylGele kan du let og hurtigt opbygge lange flotte kunstige negle med Dual negleforme / skabeloner. Du kan sammenl..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #025Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transparenteMed AkrylGele kan du let og hurtig..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20

Akryl gele - glimmer

Akryl Gele Farve #G01 - GLITTER GELE    Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transpa..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #G02 - GLITTER GELE    Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transpa..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #G03 - GLITTER GELE    Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transpa..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #G04 - GLITTER GELE    Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transpa..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #G05 - GLITTER GELE    Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transpa..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20
Akryl Gele Farve #G06 - GLITTER GELE    Tube: 30gNB: Farven vises ikke korrekt - på klar tip vil nogle af farverne fremstå transpa..
kr.59,00
Ekskl. moms:kr.47,20

Redskaber

Negle pensel af metal Neglepensel med spartel til polygel og akryl gele..
kr.42,50
Ekskl. moms:kr.34,00
Cleaner 100ml.Anvendes ligesom Isopropylalkohol til:Afrensning efter topcoat når du laver gellak, shellack, gele, akrylAffedtning inden Primer eller B..
kr.49,00
Ekskl. moms:kr.39,20
Salon kvalitetFnugfrie nailwipes / nailpads fra Lohmann & RauscherMål: 38x5Velegnet tilAftagning af soak-off produkterAftagning af almindelig negl..
kr.45,00
Ekskl. moms:kr.36,00
Praktisk pumpeflaske til brug for opbevaring af ex. cleanser, isopophylalcohol, acetone ell.Fås med sort eller klar kant, så du let kan se forskel på ..
kr.15,00
Ekskl. moms:kr.12,00
Praktisk pumpeflaske til brug for opbevaring af ex. cleanser, isopophylalcohol, acetone ell.Fås med sort eller klar kant, så du let kan se forskel på ..
kr.15,00
Ekskl. moms:kr.12,00
Rosenpinde 12cm 8stk/pose
Ikke på lager
Rosenpinde i pose med 8 stk.Længde: 12cm.Spidse i den ene ende og afskåret i den anden ende...
kr.5,00
Ekskl. moms:kr.4,00
Metal spartel med spade og skrå ende.Til at skubbe neglebåndTil at skrabe soak-off produkter afTil at fjerne gellak rester ved neglebåndTil at rense u..
kr.29,00
Ekskl. moms:kr.23,20
Neglebånds fjerner skærer med V skærFarve: Brun..
kr.8,00
Ekskl. moms:kr.6,40
Akryl klemmePraktisk akryl klemme til at holde dual formen fast på neglen, mens der hærdes i UV lampen.Klemmen kan også bruges når du limer full cover..
kr.15,00
Ekskl. moms:kr.12,00

Tipper og dualforme

Tipper med C-curve uden fals.Neglespids: SquareFarve: KLAR100 stk. i box. (10 størrelser)Længde: 2cm. til 2,9cm.Bredde: 0,75cm til 1,3cm..
kr.39,00
Ekskl. moms:kr.31,20
Tipper med C-curve uden fals.Neglespids: SquareFarve: HVID100 stk. i box. (10 størrelser)Længde: 2cm. til 2,9cm.Bredde: 0,75cm til 1,3cm..
kr.39,00
Ekskl. moms:kr.31,20
Tipper med C-curve uden fals.Neglespids: Kort stilettoFarve: KLAR100 stk. i box. (10 størrelser)Længde: 2cm. til 2,7cm.Bredde: 0,65cm til 1,3cm..
kr.39,00
Ekskl. moms:kr.31,20
Dual formsTil polygel / akrylgel /akryl geleKasse med 120 stk. genanvendelige forme i ABS plast.12 størrelser, 10 stk. af hver.De transparente neglefo..
kr.49,00
Ekskl. moms:kr.39,20
Dual forms 120stk CN-02
Ikke på lager
Dual formeMODEL: CN-02120 stk. i praktisk opbevaringskasse - 12 forskellige størrelser...
kr.49,00
Ekskl. moms:kr.39,20
Dual formeMODEL: CN-03EKSTRA BREDE120 stk. i praktisk opbevaringskasse - 12 forskellige størrelser...
kr.49,00
Ekskl. moms:kr.39,20

Neglefile

PREMIUM Neglefil - "ZEBRA" korn 100/100 med printFilen er opbygget på HVID PP board mellem EVA skum og slibepapirFilens kornstørrelse er påtrykt og ma..
kr.6,00
Ekskl. moms:kr.4,80
PREMIUM Neglefil - "ZEBRA" korn 180/180 med printFilen er opbygget på HVID PP board mellem EVA skum og slibepapirFilens kornstørrelse er påtrykt og ma..
kr.6,00
Ekskl. moms:kr.4,80
PREMIUM Neglefil - "ZEBRA" korn 240/240 med printFilen er opbygget på HVID PP board mellem EVA skum og slibepapirFilens kornstørrelse er påtrykt og ma..
kr.6,00
Ekskl. moms:kr.4,80
Hvid slibeblokDen alsidige og praktiske hvide slibeblok.Som negletekniker vil du elske at have denne slibeblok i din negleklinik.Brug den som neglefil..
kr.7,00
Ekskl. moms:kr.5,60
Slibeblok orange med tre slibesider: korn 100/120/120En kvalitets slibeblok hvor slibekornene holder længe og hvor blokken ikke revner...
kr.10,00
Ekskl. moms:kr.8,00
Slibeblok lilla med tre slibesider: korn 60/100/100En kvalitets neglefil / slibeblok hvor slibekornene holder længe og hvor blokken ikke rev..
kr.10,00
Ekskl. moms:kr.8,00
Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.