Menu
Din kurv

Cleaner til negle

Cleaner til negle
På vej
Cleaner til negle
kr.49,00
Ekskl. moms: kr.39,20
  • Stock: På vej
  • Model: Cleaner 100ml
  • Weight: 150.00g

Cleaner 100ml.

Anvendes ligesom Isopropylalkohol til:

  • Afrensning efter topcoat når du laver gellak, shellack, gele, akryl
  • Affedtning inden Primer eller Basecoat.
  • Rengøring af pensler mm.
  • Fjernelse af gelé rester - fedtet/klistret gele film


Indholdsstoffer: Alkohol, vand, parfume, Cl160725, Cl112085, Cl15985, Cl74160

P103 - Læs etiketten før brug

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn

H225 - Meget brandfarlig væske og dampe

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed


Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyldning. (P305+P351+P338)


Opbevaring: Skal opbevares på et godt og ventileret sted, Opbevares køligt (P403+P225).

Bortskaffelse: Indholdet og eller beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)
Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.