Menu
Din kurv

Basecoat

Basecoat
Basecoat
Basecoat
Hot
Basecoat
Basecoat
Basecoat
Basecoat
kr.45,00
Ekskl. moms: kr.36,00
  • Stock: På lager
  • Model: Basecoat
  • Weight: 50.00g

Base coat

UV Basecoat 7,3ml til brug sammen med gellak, shellack, akryl eller gele negle. Brug basecoat for at forbedre hæftningen af gellak og shellak på neglen.

Denne basecoat hærder med både LED UV-lys og UV-Cfl (uv-rør)

Hærdetider LED 48W 15sek. UV (rør) 36W: 30 sekunder

Produktets funktion: Fungerer som en primer/grunder som sikrer optimal hæftning på neglepladen. Produktet er et såkaldt SoakOff produkt, hvilket betyder at det kan opløses/fjernes med acetone. 


Da GelPolish hærder ved udsættelse for UV-lys, bør flasken med GelPolish opbevares mørkt, tætlukket og ved stuetemperatur. Lakkens viskositet (hvor tyk den er) kan variere en smule, alt efter temperatur. Hvis flasken opbevares køligt, kan man med fordel opvarme den imellem hænderne, inden brug hvis man synes den er for drøj..


ADVARSEL

Gellak og lignende produkter indeholder Akrylater, der, i flydende form, ifølge Sundhedsstyrelsen, hos nogle kan forårsage en allergisk reaktion ved kontakt med huden. I hærdet form udgør akrylater ikke en risiko. Hudkontakt skal derfor undgås. Gellak og lignende produkter bør derfor kun anvendes af uddannede personer med erfaring. Det er tilrådigt at Gellak hærdes hurtigst muligt efter påførsel, for at minimere tiden for en evt. hudkontakt. Påfør hellere tyndt lag end for tykt. Ved for tykke lag, kan det være svært at opnå en gennemhærdning. For at opnå en ordentlig og sikker hærdning, er det vigtigt at UV-lampen, der anvendes, afgiver nok effekt og at hærdningen får den fornødne tid. UV-rør mister ved brug deres effekt (kendes fra solarier). Dette kan ikke ses, og man må derfor vurdere lysets effekt på antallet af timer rørene har fungeret.


Læs mere om produkterne med kemikalier 


GelPolish er et produkt som indeholder akrylater og bør derfor anvendes med forsigtighed og på korrekt vis.

CLP-mærkning:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

P102 Opbevares utilgængeligt for børn

P202 Anvend ikke produktet før alle advarsler og brugsvejledning er læst og forstået

P301+310 I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til Giftinformation/Giftlinjen eller en læge

P501 Indholdet og beholder bortskaffes via Kommunekemi / genbrugsplads med kemikalie modtagelse

Se Vedlægsseddel - info & sikkerhedsinstrukser

Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.