Menu
Din kurv

gellak neglelak

Gellak er neglelakken der holder i ugevis.
Gellak neglelak kan ikke sammenlignes med almindelig neglelak. Neglelakken har egenskaber som gele, men kan påføres som en neglelak.

Gellak er et neglelak-system, der består af:
 • Primer
 • Basecoat
 • Gellak neglelak (selve farven)
 • Topcoat

Resultatet er en utrolig stært og holdbar neglelak. Hvis Gellak er lagt rigtigt på, vil lakken holde i mange uger. Hos de fleste er det ikke holdbarheden, der er problemet, men udgroningen, eller ønsket om en anden farve på neglene.

Forskellen

En gellak neglelak adskiller sig fra almindelig neglelak ved at den skal hærdes i en UV lampe. Det betyder samtidig, at man kan give sig god tid og omhu, til at lægge farven på neglen. Lakken begynder jo ikke at tørre som en almindelig neglelak. Hærdningen starter først i UV lampen.

For at opnå bedst mulig hæftning til neglen, består gellak systemet af forskellige produkter, der gør det muligt at  sammensætte det system, der passer bedst til dine negle og det du ønsker at lave.

Du kan ikke fjerne gellak neglelak ligesom almindelig neglelak. Det kan opløses af acetone, men det tager noget længere tid.

Du kan læse mere om systemet under næste fane.

Alle negle er forskellige. Derfor er der også forskel på, hvordan og hvor godt noget kan binde til neglepladen.

Gellak systemet består af følgende produkter:
 • PRIMER
 • BASECOAT
 • BASECOAT RUBBER
 • GELLAK
 • TOPCOAT
 • TOPCOAT No-Wipe
 • TOPCOAT RUBBER
 • TOPCOAT MATTE
PRIMER

Primeren er en Non-Acid primer. Den ætser ikke i neglen, men forbedre hæftningen ved at ændre negleoverfladens pH værdi, så basecoaten kan binde endnu bedre. Mange vil kunne opnå god hæftning med kun basecoat, mens andre vil få betydeligt bedre resultat med en primer.

BASECOAT

Basecoat kan sammenlignes med et stykke dobbeltklæbende tape. Den klister sig til neglen og efterlader et fedtet lag, efter den er hærdet. Dette fedtede lag er det, som selve gellakken skal hæfte sig til.

BASECOAT RUBBER

Basecoat rubber er en lidt tykkere end almindelig basecoat. Den gør det samme job, men kan sammenlignes med at være et lidt tykkere stykke dobbeltklæbende tape. Det at den er lidt tykkere kan især være en fordel, hvis dine negle er lidt tynde. Når neglene er tynde er de nemlig mere bøjelige og bløde. Når de er det, vil de må bøjninger langsomt løsne selve gellak neglelakken, som er en helt hård og stiv skal, oven på basecoaten. Der vil også være nogen, som synes at almindelig basecoat ikke holder så godt. Her vil de måske opleve, at basecoat rubber holder bedre.

GELLAK

Selve neglelakken - eller gellakken - er en gelé, der kan males på. Der hærdes for hvert lag man lægger på. Når den hærdes bliver den hård og stiv ligesom en gele eller akryl negl. Lakken fås i mange farver, med perlemor, glimmer eller som næsten transparent. Det er vigtigt at påføre tynde lag ad gangen. Farven i lakken kaldes pigment. Jo mere pigment, jo mørkere og tykkere er farven. Hærdetiden for mørke farver er som regel længere end de lyse farver. Ligesom med basecoat, efterlades et klistret lag efter hver hærdning, som det næste lag skal binde på.

TOPCOAT

Når der lægges topcoat på gellakfarven, opnår man en overflade med meget stor glans og slidstyrke. Det er kun nødvendigt at lægge et lag topcoat. Efter hærdningen af topcoaten fjernes det klistrede fedtede lag med CLEANER / Isopropylalkohol.

TOPCOAT No-Wipe

Topcoat no-wipe er ligesom almindelig topcoat. Forskellen er blot, at der ikke efterlades et fedtet lag, der skal affedtes. Nogle synes at almindelig topcoat giver en smule højere glans end topcoat no-wipe.

TOPCOAT RUBBER

Ligesom basecoat rubber er denne topcoat lidt tykkere og drøjere at påføre. Den vil ikke give nogen ekstra holdbarhed eller styrke. Men den tykkere topcoat kan være en fordel, hvis du laver nailart med sten, rhinestones, klistermærker, tape etc.

 • UV negle lampe
 • Gellak neglelak (farver)
 • Primer, Basecoat og Topcoat
 • Cleaner/Isopropylalkohol og Nailwipes
 • Neglefil korn 100/180 (evt. korn 240 til finslibning.

Andre "nice-to-have" ting:

 • Neglebåndsskubber / rosenpinde
 • Neglebåndskniv / neglebåndssaks.
 • Pumpeflaske til Cleaner/Isopropylalkohol.
 • Lille pensel til at fjerne neglelak der evt. er kommet ved siden af neglen.

Alle produkter der indeholder kemi skal anvendes med den rette forsigtighed og omhyggelighed. Vi anbefaler, at man har et kursus i anvendelse af gele, akryl eller på anden måde har den nødvendige kendskab eller erfaring.


For Gellak er der følgende fare og sikkerhedssætninger:


Håndtering/brug:
 • Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
 • Læs etiketten før brug. (P103)
 • Holdes væk fra varme, åben ild og andre antændelseskilder. (P210)
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.. (P271)


Opbevaring:
 • Opbevares køligt. (P235)
 • Hold beholderen tæt lukket. (P233)


Bortskaffelse:
 • Indholdet/beholderen bortskaffes  i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)


Personlig beskyttelse:
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)


Ved uheld (førstehjælp)


Ved kontakt med huden: 
 • Vask med rigeligt vand (brug sæbe hvis muligt) (P302+P352)
 • Alt tilsmudset tøj tages af. (P362)
 • Ved hudirritation: Søg lægehjælp. (P332+P313)


Ved indånding:
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340)
 • Søg lægehjælp ved ubehag. (P314)


Ved kontakt med øjnene:
 • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)


Hvis uheldet er ude og du er i tvivl, så kontakt altid læge, skadestue eller Giftlinjen.


Gellak neglelak videolinks

Gellak neglelak billdeder


Gellak neglelakker

Gellak farve #001 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Bemærkning til farven:Denne farven er helt HVIDDu kan..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve #002 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er klar/transperent med en svag lyserød. La..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve #003 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejlednin..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve #004 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejlednin..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 005 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 006 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejle..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 007 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 008 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne farve er dyb/kraftig rød mod mørkerødDu kan læse..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 009 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 010 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne farve er brunlig/"flaskebrun"Du kan læse mere om..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 011 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 012 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er transperent/pink. En anelse mindre transp..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 013 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne Lak er klar/transperent. idt mere pink end #012D..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 014 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 015 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 017 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 018 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne farve er helt sortDu kan læse mere om produktet,..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 019 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 020 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er transperent med en anelse glimmerDu kan l..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 021 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 022 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 023 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er helt klar, med en svag lyserød. Velegnet ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 024 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er meget mørk/mørkelillaDu kan læse mere om ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 025 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 026 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne farve er hvid ("Knækket hvid"). Farven #001 er H..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 027 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Farven er transparent/klar med en anelse glimmerstykke..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 028 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er svag pink/perlemorDu kan læse mere om pro..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 029 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 030 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 031 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Mørkegrå uden glimmer/perlemorDu kan læse mere om prod..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 032 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er lys grå, en smule transperentDu kan læse ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 033 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 034 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 036 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne farve er helt transparent med en meget svag perl..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 037 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Meget mørk, med glimmerDu kan læse mere om produktet, ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 038 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 039 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 040 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 041 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Mørkegrøn med glimmerDu kan læse mere om produktet, si..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 042 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Meget mørk blå med glimmerDu kan læse mere om pro..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 043 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Stål/sort med glimmerDu kan læse mere om produktet, si..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 044 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 045 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 046 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er transperent pink med glimmerDu kan læse m..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 047 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 048 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 049 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 050 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne farve er meget Mørk/Mørk flaskebrunDu kan læse m..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 051 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 052 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Meget, meget mørk med rødligt skærDu kan læse mere om ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 053 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Brun med glimmer effektDu kan læse mere om produktet, ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 054 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Brun, næsten gylden, glimerDu kan læse mere om produkt..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 055 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Transparent blåDu kan læse mere om produktet, sikkerhe..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 057 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.rød/orange/pink - "en afdæmpet pangfarve"Du kan læse m..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 058 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 059 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 060 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 061 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 062 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 063 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 064 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 065 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Klar/transparent med meget glimmerDu kan læse mere om ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 066 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 067 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 068 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 069 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 070 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 071 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 072 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 073 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 074 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 075 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 076 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Farven har pink skærDu kan læse mere om produktet, sik..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 077 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 078 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 079 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Dyb, mørk rød med glimmerDu kan læse mere om produktet..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 081 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 082 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Denne lak er en anelse transparentDu kan læse mere om ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 083 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejle..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 084 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 085 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 086 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 087 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 088 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 089 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 090 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 101 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 102 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 103 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 105 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Meget lys - en anelse transparent med glimmerDu kan læ..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 106 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 107 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 108 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 109 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Minder lidt om 002. Velegnet til franske negleFarven e..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 110 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 112 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Farven er rød med meget små glimmer stykker, så lakken..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 113 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 114 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Farven er en anelse transparent.Du kan læse mere om pr..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 115 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 116 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 117 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 118 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 119 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 120 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 121 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Om farven: Lilla skærDu kan læse mere om produktet, si..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 122 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Farven er orange med et svagt "pink" skær. En anelse t..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 123 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 124 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 125 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 126 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 128 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 129 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.39,00
Ekskl. moms:kr.31,20
Gellak farve 130 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 132 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Farven er pink med meget små glimmer stykker, så lakke..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 133 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 134 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 135 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 136 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 137 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 138 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 140 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 141 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Meget mørk, næsten sort.Du kan læse mere om produktet,..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 142 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 143 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 144 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 145 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 146 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 147 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 148 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Om farven: Svagt pink skærDu kan læse mere om produkte..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 149 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 150 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 151 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 152 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Fremstår mørkebrun men med et svagt grønligt skærDu ka..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80
Gellak farve 153 - Indhold: 7,3ml. Bemærk at farven ikke nødvendigvis vises korrekt på skærmen.Du kan læse mere om produktet, sikkerhed og vejledning..
kr.41,00
Ekskl. moms:kr.32,80