Menu
Din kurv

Neglelim 3g

Neglelim 3g
Neglelim 3g
kr.12,50
Ekskl. moms: kr.10,00
  • Stock: På lager
  • Model: Neglelim 3g
  • Weight: 15.00g

Neglelim til påsætning af negle tipper og falske negle.

Farveløs, tyndtflydende kontaktlim. Limen er forholdsvis tyndtflydende og klæber sikkert og godt.

Flasken indeholder 3g i praktisk genlukkelig flaske.


Indholdsstof: ETHYL-2-CYANOACRYLATE


ADVARSEL: Klæber på hud og andet. Dampene må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Holdes væk fra børn. Sørg for nødvendig udluftning. Særlige påvirkelige personer kan få allergisymptomer eller reaktioner.

R22 Farlig ved indtagelse
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne, huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand
R68 Mulighed for varig skade på helbred

S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S23 Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
S24/25 Undgå kontakt med huden, Undgå kontakt med øjnene
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde

Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.