Menu
Your Cart

Neglelim til tipper 7,5g

Neglelim til tipper 7,5g
Populær 2-3 Days
Neglelim til tipper 7,5g
  • Lager status: 2-3 Days
  • Model: Neglelim 7,5g
  • Vægt: 15.00g
kr.20,00
Ekskl. moms: kr.16,00

Neglelim til påsætning af negle tipper og falske negle.

Farveløs, tyndtflydende kontaktlim. Limen er forholdsvis tyndtflydende og klæber sikkert og godt.

Flasken indeholder 7,5g og der er monteret pensel i skruelåget, som gør det nemt at påføre limen præcis hvor man ønsker det, og i den mængde man ønsker det.


Indholdsstof: ETHYL-2-CYANOACRYLATE


ADVARSEL: Klæber på hud og andet. Dampene må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Holdes væk fra børn. Sørg for nødvendig udluftning. Særlige påvirkelige personer kan få allergisymptomer eller reaktioner.

R22 Farlig ved indtagelse
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne, huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand
R68 Mulighed for varig skade på helbred

S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S23 Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
S24/25 Undgå kontakt med huden, Undgå kontakt med øjnene
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde

Cookies
Vi anvender cookies for at huske dine indstillinger. Du kan læse mere om hvorfor og til hvad på linket "persondata" nederst i webshoppen. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser og her kan du også slette cookies.